Menu

 Toiminta

 • TIEDOTUSTYÖ (lehdistö)
 • SEURAKUNTAVIESTI
 • INTERNET-KOTISIVUT
 • SRK-GSM
 • KOKOUSTEN JA TAPAHTUMIEN AVUSTUS- JA HUOLTOTYÖ
 • MUSIIKKITOIMIKUNTA
 • MUSIIKKITYÖ
 • ÄÄNENTOISTO- JA ÄÄNITYSTYÖ
 • KOLEHDINKANTOTYÖ
 • KIRJAMYYNTITYÖ
 • KEITTIÖTYÖ
 • SIIVOUSTYÖ
 • SALIN SOMISTUSTYÖ
 • TALONMIESTYÖ  
 • PUHUJAVIERAAT
 • EVANKELIOIMISTYÖ
 • HYVÄ-SANOMA KAMPANJAT
 • AKTIO (Joosua-aktio kerran vuodessa)
 • PUHUJAVIERAAT
 • DIAKONIATYÖ
 • YSTÄVÄPALVELU
 • SIELUNHOITOTYÖ
 • RUKOUSAVUSTAJAT
 • ERIKSEEN SOVITUT TAPAAMISET
 • SRK-GSM
 • LÄHETYSTYÖYHTEYKSIÄ
 • SEURAVISSA MAISSA: VENÄJÄ
 • ISRAEL
 • ESPANJA
 • THAIMAA
 • PAPUA-UUSI-GUINEA
 • BOSNIA
 • PIIRITYÖ