Menu

Visio

MIKSI OLEMME? – VISIOMME:

Toiminta-ajatuksemme ja mielenkiintoisen elämämme tarkoitus sisältyy kahteen Raamatun käskyyn:

1. Käskyistä suurimpaan
”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämmestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi.” (Matt. 22)
Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: ”Rakasta lähimmäistäsi kuin itseäsi.”

2. Jeesuksen antamaan niin sanottuun lähetyskäskyyn
”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa.” Matt. 28

Miten näitä käskyjä voi noudattaa?

  • Voimme osoittaa rakkauttamme Jumalalle palvomalla Häntä.
  • Voimme osoittaa kristillistä rakkautta lähimmäisillemme palvelemalla heitä.
  • Voimme tehdä ihmisistä opetuslapsia kertomalla heille ilosanomaa syntien anteeksiantamisesta.
  • Voimme kastaa uskovat. Näin he liittyvät paikallisen seurakunnan yhteyteen.
  • Voimme opettaa seurakuntalaisia, jotta he kehittyisivät kohden Jeesuksen kaltaisuutta ja kykenisivät toteuttamaan kutsumustaan.

Haluamme olla aktiivinen ja helposti lähestyttävä seurakunta, jotta voisimme täyttää lähimmäistemme tarpeita ja auttaa heitä toteuttamaan omalta osaltaan ihmiselämän suurinta tarkoitusta: ” Elämään Jumalan asialla – ihmistä varten. ”